Hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn cân shinko Vibra HT Seri

12/06/2020 | 553

Bất kỳ loại cân điện tử nào qua thời gian sử dụng sẽ dẫn đến sai số , hoặc do vận chuyển , quả chuẩn sử dụng và quả sử dụng khác nhau , để khắc phục những vấn đề trên , cân điện tử Huy nguyễn hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn cân shinko vibra HT Seri . Nếu quá trình thao tác cần hỗ trợ . vui lòng liên hệ : 0906732258 

QUI TRÌNH SỬ DỤNG VÀ HIỆU CHUẨN CÂN 
VIBRA SHINKO HT

 

I/ QUI TRÌNH SỬ DỤNG:
    A/ CÁC PHÍM TRÊN CÂN: 
- Phím ON/OFF: tắt/ mở cân
- Phím Print :     Phím In.
- Phím Set :         Phím cài đặt.
- Phím Function :   Phím chuyển đổi đơn vị.
- Phím Zero/Tare : Phím trừ bì.
- Phím Cal :     Phím Cal (khi chưa khoá Cal)
    
    B/ CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
:
- Đặt cân ở vị trí tránh gió, luồng máy lạnh, gần cửa ra vào. 
- Cắm điện cho cân ổn định tối thiểu 15 phút.
- Sử dụng đúng nguồn điện ổn định.
- Quả cân chuẩn 200g . 

    C/ CHUYỂN ĐƠN VỊ.
-    Cài đặt đơn vị: 
•    Khi màn hình cân hiện 0.0000 g. Nhấn giữ phím Function cho tới khi mn hình hiện 1.    Sel thì buơng tay ra.
•    Nhấn phím  Function  ( một lần ) mn hình hiện 2.   Sel  ,tiếp tục nhấn phím Function cho tới khi màn hình hiện C3.    u.b     thì dừng lại.
•    Nhấn phím Zero/Tare (nhấn từng cái một)   cho tới khi màn hình hiện l  C3. u.b. C    .Sau đó chúng ta nhấn phím   Set  để lưu và thoát ra ngoài màn hình cân.
-    Cân HT224RCE có hai đơn vị là “tl” v “g”.Khi chuyển muốn chuyển đơn vị chúng ta chỉ cần nhấn phím Funtion hai  lần là được

    D/ CÂN:
- Mở cân bằng cách nhấn phím ON/OFF, chờ cho cân hiển thị 0.0000g.
- Đặt vật mẩu lên chính giữa dĩa cân và đọc kết quả.

    E/ TRỪ BÌ:
- Khi cân ở trạng thái 0.0000g, đặt bì lên dĩa cân rồi nhấn TARE/ZERO. Cân tự động 
  trừ bì và hiển thị 0.0000g. đặt mẩu vào bì và cân bình thường.
* Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi dĩa cân, nhớ nhấn phím  TARE/ZERO  để cân về 0.0000g  trước khi tắt cân.
    
II/ HIỆU CHUẨN CÂN: 
Đối với dạng cân HT224RCE có hai cách Cal: Cal nội và Cal Ngoại.
Khi muốn Cal nội hoặc Cal ngoại thì vào mục Setup để cài đặt lại.
VD: khi Cal nội thì vo Setup sau đó trong mục 8. CA. 1.
Hoặc khi muốn Cal ngoại thì ta sửa số 1 thnh số 2 l được.(có thể tham khảo catologe trang 17)
    Cal Nội.
- Mở cân ổn định 15 phút.
- Chờ cho cân hiện trạng thái 0.0000g
- Nhấn phím Cal, mn hình hiện { Aut. Cal}.
- Khi mn hình hiện {Push C} nhấn phím Cal.Sau đó cân sẻ tự động Cal , chúng ta chỉ chờ cho đến khi màn hiện 0.0000g thì qu trình hiệu chuẩn xong,chng ta cĩ thể sử dụng cn bình thường.
    Cal Ngoại.
- Mở cân ổn định 15 phút.
- Chờ cho cn hiện 0.0000g.
- Nhấn phím Cal, mn hình hiện {Cal. Ext}
- Khi mn hình {Push C} , nhấn phím Cal, mn hình hiện {Cal. Ext},sau đó cân tự Cal điểm 0.
- Khi màn hiện On. FS,đặt quả cân 200 g lên giữa dĩa cân  màn hình hiện PC ,chờ cho mn hình End ,quá trình Cal kết thúc, chúng ta có thể sử dụng cân bình thường.


III. Lock Cal
Khi quá trình Cal xong chng ta tiến hnh Lock Cal như sau:
Chúng ta tắt cân ,lật  cân lên chúng ta sẽ thấy có một cái lỗ (nằm gần phía trước cân và bên góc trái).
Gạt cái Lock lên phía trên.Sau đó mở cân lên nếu màn hình hiện Lock sau đó hiện 0.0000g .Quá trình Lock Cal xong, chng ta sử dụng cân bình thường.
* Lưu ý: 
- Phải đặt đúng quả cân chuẩn để chuẩn cân khi vào chế độ chuẩn cân. Nếu thao tác   không đúng trình tự cân sẽ bị lỗi phần mềm.
- Không tác động vào cân khi đang chuẩn cân.
- Để hiệu chuẩn cân chúng ta phải mở Lock Cal nằm ở phía dưới cân.

Link sản phẩm << https://canhuynguyen.com/can-phan-tich/can-phan-tich-4-so-le-shinko-vibra-ht-220e.html>>

Chi tiết liên hệ  :

Thông tin doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM DV HUY NGUYỄN

Mã số thuế : 0315764224

Địa chỉ : 320/7 Gò Dầu , Phường Tân Qúy , Quận Tân Phú , Tp.Hồ Chí Minh

điện Thoại : 028.66503515                            Fax: 028.66503516

Hotline : 0906732258 – 0938641159

email : huynguyen@canhuynguyen.com

Website:canhuynguyen.com


Tin tức liên quan

Bình luận